Links dansen

Links naar dans organisaties, gekoppelde activiteiten
Links

Info-folder

Wij rekenen op jullie medewerking: bezorg deze
foldertje met info, ondermeer over de lessen, met inschrijvingsstrookje
aan al jullie vrienden, en verdien er een "extraatje" mee:
Reclame maken voor onze dansschool kan jou iets leuks opleveren...

Lesmateriaal

is meestal terug te vinden op onze Facebookpagina

Documenten tegemoetkoming ziekenkas voor sportbeoefening


Document afdrukken en laten afstempelen of ondertekenen op onze dansschool.
CM Attest sportactiviteit Christelijke Mutualiteit
Solidaris Attest sportactiviteit Solidaris(vroeger Voorzorg)
LM Attest sportactiviteit Liberale Mutualiteit
Helan Attest sportactiviteit Helan (vroeger Partena of OZ)
VNZ Attest sportactiviteit Vlaams Neutraal Ziekenfonds