Basispassen Ballroomdansen
Link naar Basispassen Latin
Met basispassen wordt hier bedoeld: de eerste passen die van de verschillende dansen als eerste worden aangeleerd bij Dansclub Waterhofkens, zonder in te gaan op de technische details.
Basishouding voor Ballroom-dansen,
behalve voor Tango
Basishouding Tango


Quickstep

Eigenschappen :

 •  progressieve dans (er wordt gebruik gemaakt van de hele dansvloer)
 •  dansritme: vierkwartsmaat, accent op 1ste en 3de tel
 •  officiële snelheid: 50 Bpm ( = maten per minuut)
 •  snelheid, bewegen en draaien staan centraal
 •  vlot vloeiend karakter
 •  'standaard' ballroom-danshouding: 
  • heer en dame tegenover elkaar, schoenpunten 5 cm van elkaar
  • dame iets rechts van de heer: rechtervoet van de heer staat tussen de voeten van de dame
  • heer tilt beide armen op tot elleboog - schouders - elleboog een horizontale lijn vormen
  • heer plaatst rechterhand losjes onder het linkerschouderblad van de dame (vingers gesloten)
  • linkerarm is lichtjes geplooid
  • zijn linkerhand blijft op ooghoogte, tussen beide lichamen
  • dame plaatst linkerhand (gesloten vingers) op rechterbovenarm heer
  • haar rechterhand in zijn linkerhand
  • beiden kijken naar links, over elkaar rechterschouder heen

Basispassen (quarter turn to right en progressive chassé): 

Heer
start
Gewicht op LV, kijkend naar buitenkant dansvloer, voeten 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
slow RV naar voor, draaiend naar rechts
quick LV opzij, parallel met buitenkant dansvloer
quick RV tegen LV, door draaiend naar rechts
slow LV opzij, parallel met buitenkant dansvloer, voeten staan nu 45° naar rechts gedraaid tov buitenkant dansvloer
slow RV naar achter, draaiend naar links
quick LV opzij, parallel met buitenkant dansvloer
quick RV tegen LV, door draaiend naar links
slow LV opzij, doordraainend naar links, parallel met buitenkant dansvloer; voeten staan nu 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
vervolgen met eerste pas, maar nu met RV links naast het R-been van de dame naar voor stappend
 
Dame
start
Gewicht op RV, rug naar buitenkant dansvloer, 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
tijdens de passen, de draaibeweging van de heer volgend
slow LV naar achter
quick RV opzij
quick LV tegen RV
slow RV opzij
slow LV naar voor
quick RV opzij
quick LV tegen RV
slow RV opzij

Engelse Wals

Eigenschappen :

 •  progressieve dans
 •  dansritme : 3/4 maat
 •  officiële tempo : 30 Bpm
 •  zachte, ronde bewegingen
 • 'standaard' ballroom-danshouding

Basispassen (1-2-3 natural turn en outside change): 

Heer
start
Gewicht op LV, kijkend naar buitenkant dansvloer, voeten 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
een RV naar voor, draaiend naar rechts
twee LV opzij, parallel met de buitenkant van de dansvloer
drie RV tegen LV, voeten staan nu 45° naar rechts gedraaid tov buitenkant dansvloer
een LV naar achter (45° tov buitenkant dansvloer)
twee RV naar achter (45° tov buitenkant dansvloer), draaien naar links na het plaatsen van de voet
drie LV opzij, parallel met de buitenkant van de dansvloer; linkervoet staat 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
vervolgen met eerste pas, maar nu met RV links naast het R-been van de dame naar voor stappend
Dame
start
Gewicht op RV, rug naar buitenkant dansvloer, 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
tijdens de passen, de draaibeweging van de heer volgend
een LV naar achter
twee RV opzij
drie LV tegen RV
een RV naar voor
twee LV naar voor
drie RV opzij

Weense Wals

Eigenschappen :

 •  progressieve dans
 •  dansritme: driekwartsmaat, accent op eerste tel
 •  officiële snelheid: 60 Bpm
 •  nadruk op het draaien
 •  vrolijke, licht zwevende dans
 •  'standaard' ballroom-danshouding

Passen rechtse draai:

Heer
start
Gewicht op LV, kijkend naar binnenkant dansvloer, voeten 120° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
een RV naar voor, parallel met de buitenkant van de dansvloer, sterk draaiend naar rechts
twee LV opzij,doordraaiend, voeten parallel met de buitenkant van de dansvloer
drie RV tegen LV, doordraaiend, voeten staan nu 60° naar rechts gedraaid tov buitenkant dansvloer
een LV naar achter, parallel met de buitenkant van de dansvloer, sterk draaiend naar rechts
twee RV opzij,doordraaiend, voeten parallel met de buitenkant van de dansvloer
drie LV tegen RV, doordraaiend, voeten staan nu weer in beginpositie
Dame
start
Gewicht op RV, rug naar binnenkant dansvloer, voeten 60° naar rechts gedraaid tov buitenkant dansvloer
tijdens de passen, de draaibeweging van de heer volgend
een LV naar achter
twee RV opzij
drie LV tegen RV
een RV naar voor
twee LV opzij
drie RV tegen LV

Slow Foxtrot

Eigenschappen :

 •  progressieve dans
 •  dansritme: vierkwartsmaat
 •  officieel tempo: 29 Bpm
 •  elegant en gracieus
 •  body swings, het lichaam wordt opgestrekt van de ene naar de andere kant
 •  'standaard' ballroom-danshouding

Basispassen  (whisk en natural weave):

Heer
start
Gewicht op RV, kijkend naar links, voeten 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
slow LV naar voor
quick RV opzij
quick LV "gekruist" achter RV: kleine teen van LV staat net rechts van de hiel van RV; voeten staan nog steeds in beginrichting
slow RV opzij, diagonaal naar midden van de vloer; draaiend naar rechts na zetten van de pas tot RV recht naar buitenkant vloer wijst
quick LV diagonaal naar achter naar midden van de vloer (wijst naar buitenkant vloer)
quick RV naar achter, doordraaiend naar rechts, diagonaal naar midden van de vloer
quick LV naar achter, diagonaal naar midden van de vloer, rechterschouder achteruit houden om dame een pas naast de RV te laten maken
quick RV naar achter, diagonaal naar midden van de vloer, rechterschouder neutraal brengend
quick LV opzij, draaiend naar links, parallel met buitenkant dansvloer; voet staat nu 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
quick RV naar voor,diagonaal naar de buitenkant van de vloer, links naast het R-been van de dame stappend
vervolgen met eerste pas
 
Dame
start
Gewicht op LV, rug naar buitenkant dansvloer, 45° naar links gedraaid tov buitenkant dansvloer
tijdens de passen, de draaibeweging van de heer volgend
slow RV naar achter
quick LV opzij
quick RV gekruist achter LV, voeten draaien tijdens deze beweging 45° naar rechts en eindigen recht naar midden van de vloer wijzend
slow LV opzij, diagonaal naar midden van de vloer, voet wijst nog steeds recht naar midden van de vloer
quick RV naar voor, diagonaal naar midden van de vloer
quick LV naar voor, diagonaal naar midden van de vloer
quick RV naar voor, diagonaal naar midden van de vloer, links naast het R-been van de heer stappend
quick LV naar voor, diagonaal naar midden van de vloer
quick RV opzij
quick LV naar achter

Tango

Eigenschappen :

 •  progressieve dans
 •  dansritme : 2/4 maat
 •  officiële snelheid : 32 Bpm
 •  contrast tussen scherpe en zachte bewegingen

 •  benadrukte dynamiek 

 •  compacte danshouding

 •  vlak op de vloer gedanst
 •  tango-danshouding : 
  • rechterschouder van de heer leidt (is licht voorwaarts gericht)
  • linkervoet staat in gesloten houding ongeveer 5 cm voor de rechter en de voeten staan een paar cm uit elkaar
  • knieën zijn niet gestrekt
  • dame staat door deze houding iets meer rechts van de heer
  • heer tilt beide armen op tot elleboog - schouders - elleboog een horizontale lijn vormen
  • heer plaatst rechterhand dieper op de rug van de dame: vingertoppen op de wervelkolom
  • linkerarm van de heer is geplooid onder een hoek van 90° en ellebogen zijn naar buiten gedraaid
  • zijn linkerhand blijft op ooghoogte, tussen beide lichamen
  • dame plaatst linkerhand achter en onder de rechterschouder van de heer, handplm naar beneden gekeerd
  • beiden kijken naar links, over elkaar rechterschouder heen

Basispassen (rockturn):

Heer
start
Begin met de voeten "gesloten", gewicht op RV, 45° naar links gedraaid tov buitenkant vloer
slow LV naar voor in verlengde van RV
slow RV iets opzij naar voor lichtjes naar links draaiend, draai scherp nar rechts na het zetten van de pas
quick LV opzij, parallel met buitenkant vloer, voeten staan 45° naar rechts gedraaid tov buitenkant vloer
quick breng gewicht terug op RV zonder deze te verplaatsen
slow LV lichtjes opzij parallel met buitenkant vloer
quick RV naar achter, recht naar midden van de vloer
quick LV opzij, parallel met buitenkant vloer, 45° naar links gedraaid tov buitenkant vloer
slow RV "sluit aan" bij LV
vervolgen met eerste pas
Dame
start
Begin met de voeten "gesloten", gewicht op LV, 45° naar links gedraaid tov buitenkant vloer
slow RV naar achter
slow LV naar achter
quick RV schuin naar voor
quick LV lichtjes naar links als gevolg van draaibeweging van de heer
slow RV lichtjes opzij parallel met buitenkant vloer
quick LV naar voor, recht naar midden van de vloer
quick RV opzij, parallel met buitenkant vloer, 45° naar links gedraaid tov buitenkant vloer
slow LV "sluit aan" bij RV